ArtCzechEvents

BRÁNA DO PODSVĚTÍ / Le porte dell’Aldilà

Vystavující umělci: Aizimen, Massimo Arduini, Enzo Barchi, Claudio Bianchi, Michal Blumenfeld Sagi, Trina Boyer, Aurelio Bulzatti, Daniele Contavalli, Cristina Falasca, Tatsuo Uemon Ikeda, Anna Laura Longo, Ria Lussi, Alberto Parres,  Rakele Tombini

 Zahájení: v pondělí 2. března 2020 v 17:30 h.

Italská výstava potrvá do 31. 3. 2020

 Úvodní slovo: kurátorka výstavy Susanna Wagner Horvatovičová a teoretička KK3 Martina Vítková

 Galerie AMB – Sbor kněze Ambrože

Ambrožova 729/1, Hradec Králové

 Galerie AMB – Sbor kneže Ambrože v Hradci Králové se Vás dovoluji pozvat na italskou putující výstavu Brána do Podsvě / Le Porte dell‘ Aldilà v pondělí 2. března 2020 v 17:30 hodin (3. 3. – 31. 3. 2020). Úvodní slovo bude mít kurátorka Susanna Wagner Horvatovičová a teoretička KK3 Martina Vítková. Mezinárodní výstavní projekt je pořádán ve spolupráci a pod záštitou Klubu konkretistů KK3.

Pro výstavu byli pozváni italští umělci a umělci působící v Itálii: Aizimen, Massimo Arduini, Enzo Barchi, Claudio Bianchi, Michal Blumenfeld Sagi, Trina Boyer, Aurelio Bulzatti, Daniele Contavalli, Cristina Falasca, Tatsuo Uemon Ikeda, Anna Laura Longo, Ria Lussi, Alberto Parres a Rakele Tombini. Zahájení bude doprovázeno dokumentárním videem o archeologických vykopávkách Etrusků v Itálii.

Italská výstava Brána do Podsvě je věnována tématu duchovní dimenze podle umění starověké etruské i římské civilizace. Představuje rozdílné umělecké interpretace světa pojmenovaného Hádés a Charón, či Rajské zahrady na ostrově, symbolizující cestu duše do podsvětí. Mnoho umělců prezentuje ve svých fotografiích, figurativních kresbách a malbách současný pohled na starověkou řeckou a římskou mytologii a tehdejší náboženské přesvědčení. Další se věnují etruské pohřební ikonografii, jako je například pořádání hostin a zavřené dveře, které jsou zobrazeny uvnitř nebo venku nad etruskými hroby a vypadají podobně jako vchod do soukromého bytu. Někteří umělci ve své práci odrážejí spíše univerzální hodnoty historicky vnímaného tématu a představují v abstraktních formách, jako kruh a obdélník, či v environmentálních příkladech nepolapitelnou záhadu Času a Věčnosti. Kolektivní výstava je inspirována ohromným kulturním bohatstvím mýtů a obrazů, které charakterizuje historie a identita Itálie a středomořských zemí. Díky tomu můžeme lépe prozkoumat to, co pro nás dnes znamená duchovní čí spirituální dimenze a jak si současní italští umělci dokáží představit a zobrazit antický a neviditelný svět podsvětí.

U vchodu Galerie AMB bude umístěná prostorová instalace umělkyně Rakele Tombini, která přestavuje různé fotografické pohledy na vchod posvátné brány v archeologickém parku u Říma a zároveň ukazuje na východ z galerie-kostela, který vede ke kolumbáriu českého sboru Církve československé husitské kněze Ambrože. Slovo ´ kolumbárium´ pochází avšak z latinského ´colombarium´ (holubník) a bylo používáno již v Etruském období. Italská umělecká díla uvádějí do souvislosti reálný prostor a duchovní antické symboly a významy, které se skrývají všude kolem nás, také v unikátním funkcionalistickém kostele architekta Josefa Gočára (1925-30), který by měl být zařazen do seznamu památek UNESCO.

Kontakt: JANA VINCENCOVÁ, koordinátorka KK3 Klub konkretistů z.s. se sídlem Ambrožova 729/1, 500 02 Hradec Králové, Česká republika. Návštěvu výstavy lze objednat e-mailem:  janavincencova@email.cz

Show More

Related Articles

Close
Close