CzechEvents

6. 3. 2013 první Evropský den Spravedlivých V Praze konference „banalita dobra“ o aktuálnosti odkazu Václava Havla a charty77

Evropský den Spravedlivých

Evropský Parlament ustanovil 6. březen každého roku jako Evropský den Spravedlivých. Písemnou deklaraci podanou italskou neziskovou organizací Gariwo podpořilo 388 europoslanců, kteří pochopili, jaký význam má v zájmu zachování a setrvání demokracie a jejich principů neustálá vzpomínka na Spravedlivé lidi, tedy na ty, kteří se zasadili často i za cenu svého života o to, aby byla respektována lidská svoboda a důstojnost obětí totalitních režimů, nezávisle na jejich politickém zabarvení.

 Na podporu apelu uspořádalo loni občanské sdružení Art for Public ve spolupráci s italskou organizací Gariwo  v Obecním domě konferenci, na kterou letošní akce volně navazuje. Italský novinář a spisovatel Gabriele Nissim na loňské konferenci zcela poprvé představil do té doby utajovaný italský dokument o Václavu Havlovi a o Chartě 77 nazvaný “Mladí antipolitici”, který tajně natočil při návštěvě Prahy v roce 1986.

 6. 3. 2013: první edice Evropského dne Spravedlivých

Dne 6. 3. 2013 se bude konat hned v několika městech (Milán, Paříž, Varšava, Praha a další) první edice Evropského dne Spravedlivých. V dnešní době, kdy narůstají nebezpečné hrozby vůči demokracii a jejím principům v podobě korupce, demagogie, populismu, extrémního individualismu, polarizace či izolace ve společnosti, růstu xenofobie a nesnášenlivosti vůči menšinám a slabším vrstvám obyvatelstva, považují občanská sdružení Gariwo a Art for Public za nezbytné využít této celoevropské iniciativy a uspořádat dne 6. 3. 2013 otevřenou konferenci, mezi jejíž cíle patří zejména, zhodnocení aktuálního stavu lidských práv a občanské společnosti z různých úhlů: filozofického, sociálního, ekonomického a duchovního, politického i s ohledem na nově zvoleného prezidenta České republiky. Dále připomenout si odkazy a dědictví filozofa Jana Patočky, prvního prezidenta svobodného Česka Václava Havla a Charty 77, zhodnotit jejich aktuálnost a platnost v dnešní situaci, případně navrhnout nová řešení a iniciativy s cílem podpory a posílení české občanské společnosti. Během konference budou prezentována jména 3 osob, které měl Memoriál Yada Vashema prohlásit za Spravedlivé mezi národy. 46 let ležely tyto údaje v zapomenuté bedně na Švédské ambasádě, kde zůstaly  po přerušení diplomatických vztahůIzraele s Československem v roce 1967 kvůli šestidenní válce.

Dále zahájí se debatu o možném vzniku Zahrady Spravedlivých v Praze, kde by každý nově zasazený strom nebo k tomu zasvěcený strom připomínal příběh jednoho Spravedlivého, podobně, jak je tomu na různých místech světa.

Početní a významní jsou řečníci, kteří se zasednou za řečnickým pultem: Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Daniel Kroupa, signatář Charty 77, filozof, vysokoškolský pedagog, Tomáš Sedláček, ekonom ČSOB, pedagog a autor, Marek Svoboda, ředitel sekce lidských práv neziskové organizace Člověk v tísni a Jan Macháček, signatář Charty 77, ekonomický a politický novinář Respektu, hudebník.

 Početné a prestižní i záštity, mezi těmi institucionálními ty od Poslanecké Sněmovny při Parlamentu České republiky, Hlavního města Prahy, Českého centra v Miláně a Italského velvyslanectví v Praze a Italského kulturního institutu. Mezi organizacemi nadace VIZE 97 a Knihovna Václava Havla, Amnesty International a mnoha dalších.

  Konference se bude konat dne 6. 3. 2013 od 15,30 – do 19,30 v místnosti č. 215 fakulty sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1. Účast je volná všem po registraci, kterou silně doporučujeme kvůli omezenému počtu míst. V případě zájmu zaregistrujte se prosím na: andreas.pieralli@gmail.com

 Další informace:

http://www.andreaspieralli.eu/it/giornalista/articoli/632013-prima-giornata-europea-dei-giusti

http://www.facebook.com/VernonGalerie/events

 “Degenerace demokracie spočívá hlavně v tom, že jsme ztratili chuť a radost být spolu a otevřeně poslouchat názory druhých. Otázka dobře fungující demokracie nespočívá v tom, zda spolu všichni souhlasíme, ale zda jsme ochotni naslouchat druhým.”

Gabriele Nissim

front    image001   images (1)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close