Category archives: Czech

Matka katedrála - chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Ladislav Moučka

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě je nejen mimořádným architektonickým dílem, ale hlavně duchovním srdcem zemí Koruny české. Tak jako u ostatních gotických katedrál, ani v případě Svatovítské katedrály se nedochovaly žádné dobové plány, které by obsahovaly prvotní kompoziční záměry jejích stavitelů. Chceme-li získat alespoň přibližnou představu o geometrické ideji stavby, zůstává nám jediný možný způsob: ptát se katedrály samotné. Základem práce je proto dvouleté měření katedrály. […]

Incontro con GIUSEPPE VACCARINI (fondatore e Presidente dell’ASPI) / Setkání s GIUSEPPEM VACCARINIM, (zakladatelem a prezidentem ASPI) ITA-CZE

 L’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura e l’ASPI – Associazione della Sommellerie Professionale Italiana sono lieti di invitare la S.V. all’incontro con GIUSEPPE VACCARINI  (fondatore e Presidente dell’ASPI e vincitore del Concorso per il “Miglior Sommelier del Mondo ASI” a Estoril nel 1978) martedì 26 aprile, ore 15:30  presso i Saloni dell’Ambasciata d’Italia a Praga (Nerudova 20, 118 00 Praga 1)  Alla presenza dell’Ambasciatore Aldo Amati.  Giuseppe Vaccarini, […]

S Václavem Bělohradským o strachu z islámu a z IS, válce v Ukrajině, fundamentalismu, globalizaci a o spravedlnosti.

Václava Bělohradského není ani třeba prezentovat. Při příležitosti konference Naše společná budoucnost 2015: různé kultury, jedna příroda uspořádána univerzitami Hradce Králové, Jihočeské a Karlovy měli jsme nepřehlédnutelnou příležitost se zeptat předního českého intelektuála na nejpalčivější otázky současného světa. Pane Bělohradský, Vy jste mluvil o společnosti excesu, jaké jsou dnešní excesy například ve vztahu k přístupu, který máme, nebo strach z islámu a z fundamentalismu obecně? Je to taky exces? Přeháníme to nebo […]

Vliv esoterického myšlení na evropskou literaturu 19. a 20. století.

Slovo “esoterismus” pochází z řeckého přídavného jména esoterikòs (vnitřní), které se používalo pro označení učení určených úzkému okruhu učedníků, oproti tomu slovo exoterikòs (vnější) se vztahovalo k učením určeným pro všechny. Jak odhalila díla vlivných badatelů, Jako např. Marco Pasi, Antoine Faivre, Simona Cigliana, Brian J. Gibbons… esoterismus hrál v dějinách kultury a myšlení západního světa mimořádně důležitou roli. Západní esoterické myšlení se stalo skutečnou badatelskou oblastí na akademické půdě, […]

Korunovační jízda Karla IV. před 660 lety

Než Karel IV. z tábora na vrchu Monte Mario vstoupil 5. dubna roku 1355 do Říma, cestoval šest měsíců, aby byl na Boží hod velikonoční v bazilice svatého Petra pomazán a korunován císařem Svaté říše římské společně se svou třetí manželkou Annou Svídnickou, budoucí matkou Václava IV. Korunovační bohoslužbu vykonal ostijský biskup, kardinál Pierre de Colombiers a poté se průvod vydal na triumfální pochod městem. Od této události letos uplyne 660 let. […]

„Spravedlivý je ten člověk, který se řídí zásadou odpovědnosti a volí tak dobro, a to i za cenu vlastního života.“

POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI VČERA A DNES, SPRAVEDLIVÍ VŽDY POTŘEBNÍ při konání 3. EVROPSKÉHO DNE SPRAVEDLIVÝCH Tímto jste jménem neziskové organizace Gariwo – Zahrada Spravedlivých zváni na mezinárodní konferenci „Včera a dnes, Spravedliví vždy potřební“, která se bude konat dne   11. března od 16,00 hod. do 19,00 v Velkém sálu v Goethe Institutu (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1)   a na následující koncert Komitas/Sahakiants, Liturgie pro smyčce, […]

To naše evropské jaro

V dopise, který byl původně adresován italským čtenářům prezidentských projevů Václava Havla,  jsem se snažila spojit své studentské vzpomínky na léta, která následovala po sametové revoluci, s myšlenkami dnes již dospělého člověka, tedy čtvrt století poté, kdy 17. listopadu počalo naše jaro. Po řadě různých prezentací, které se konaly v překrásných italských městech (především v Palermu, pak v Neapoli, v Casertě a za nedlouho v Římě a v Tivoli, v […]

Andrea Luise. Básně

Autor, který prožil dětství u zálivu Golfo di Palinuro, později strávil čtyřicet let života v Římě. Vystudoval filozofickou fakultu univerzity La Sapienza v Římě, poté pracoval pro civilní letectví a cestoval po celém světě. Od května 2000 pracuje v Praze pro Evropskou organizaci pro bezpečnost letecké navigace. Básně Andrey Luise vyšly v různých antologiích a časopisech v Itálii i v zahraničí. Pražská pobočka Společnosti Dante Alighieri vydala jeho básnickou prvotinu […]

O malíři Tizianovi z Cadore

V srpnu roku 1576 zemřel v Benátkách renesanční malíř Tizian Vecellio, od roku 1517 oficiální umělec Republiky svatého Marka. V České republice se nachází dvě Tizianova mistrovská plátna. Jedno autorské v galerii Kroměřížského zámku a druhé v Obrazárně na Pražském hradě, které je připisované spíše jeho dílně. Potrestání satyra Marsya bohem Apollónem vypráví jeden z příběhů Ovidiových Proměn. Toto pozdní Tizianovo dílo ve sbírkách olomouckého arcibiskupství patří mezi nejvzácnější a nejdražší obrazy na našem území. Druhé […]

“Znepokojivý host” Rozhovor s italským filosofem a esejistou Umbertem Galimbertim

Se svými 25 eseji o filosofii a psychologii je filosof Umberto Galimberti jedním z nejbrilantnějších a nejvlivnějších současných italských myslitelů. Jeho úvahy o krizi moderní společnosti, náboženství, technice a o vztahu člověka s jeho dobou jsou obsažené v knihách, které se setkaly s velkým čtenářským úspěchem a byly přeloženy do několika jazyků. Do České republiky ho přivedla prezentace českého překladu jeho knihy: Znepokojivý host. Nihilismus a mládež (Feltrinelli 2007), přeložené Zdenkou Sokolíčkovou. […]