Category archives: Czech

České centrum Milán představí současný dětský design

Milán Design Week 2017 – Výstava „Mini wonders“ – současný český design pro děti Tisková zpráva, Česká centra – ústředí, 14. 3. 2017 České centrum Milán představí netypický design zaměřený na děti z dílen současné generace českých designérů. Na světové přehlídce designu Milano Design Week 2017, která letos proběhne od 4. do 9. dubna 2017, jsou zastoupeny práce více než dvou tisíců zahraničních a italských designérů. V Českém centru Milán bude uvedena […]

Od Dunaje k Vltavě. Rozhovor s Claudiem Magrisem (Iliteratura.cz)

Ve čtvrtek 27. října tohoto roku byla na Staroměstské radnici udělena prestižní mezinárodní literární cena “Franze Kafky” italskému spisovateli Claudiu Magrisovi. Tuto cenu, zaštítěnou předsedou Senátu Parlamentu České Republiky a primátorem hlavního města Prahy, uděluje každoročně mezinárodní porota odborníků, volená Společností Franze Kafky, spisovateli přeloženému do českého jazyka, který se svou tvorbou výrazně zasloužil v oblasti literatury a který vyniká schopností zaujmout čtenáře bez ohledu na jejich původ, národnost či […]

Matka katedrála - chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Ladislav Moučka

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě je nejen mimořádným architektonickým dílem, ale hlavně duchovním srdcem zemí Koruny české. Tak jako u ostatních gotických katedrál, ani v případě Svatovítské katedrály se nedochovaly žádné dobové plány, které by obsahovaly prvotní kompoziční záměry jejích stavitelů. Chceme-li získat alespoň přibližnou představu o geometrické ideji stavby, zůstává nám jediný možný způsob: ptát se katedrály samotné. Základem práce je proto dvouleté měření katedrály. […]

Incontro con GIUSEPPE VACCARINI (fondatore e Presidente dell’ASPI) / Setkání s GIUSEPPEM VACCARINIM, (zakladatelem a prezidentem ASPI) ITA-CZE

 L’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura e l’ASPI – Associazione della Sommellerie Professionale Italiana sono lieti di invitare la S.V. all’incontro con GIUSEPPE VACCARINI  (fondatore e Presidente dell’ASPI e vincitore del Concorso per il “Miglior Sommelier del Mondo ASI” a Estoril nel 1978) martedì 26 aprile, ore 15:30  presso i Saloni dell’Ambasciata d’Italia a Praga (Nerudova 20, 118 00 Praga 1)  Alla presenza dell’Ambasciatore Aldo Amati.  Giuseppe Vaccarini, […]

S Václavem Bělohradským o strachu z islámu a z IS, válce v Ukrajině, fundamentalismu, globalizaci a o spravedlnosti.

Václava Bělohradského není ani třeba prezentovat. Při příležitosti konference Naše společná budoucnost 2015: různé kultury, jedna příroda uspořádána univerzitami Hradce Králové, Jihočeské a Karlovy měli jsme nepřehlédnutelnou příležitost se zeptat předního českého intelektuála na nejpalčivější otázky současného světa. Pane Bělohradský, Vy jste mluvil o společnosti excesu, jaké jsou dnešní excesy například ve vztahu k přístupu, který máme, nebo strach z islámu a z fundamentalismu obecně? Je to taky exces? Přeháníme to nebo […]

Vliv esoterického myšlení na evropskou literaturu 19. a 20. století.

Slovo “esoterismus” pochází z řeckého přídavného jména esoterikòs (vnitřní), které se používalo pro označení učení určených úzkému okruhu učedníků, oproti tomu slovo exoterikòs (vnější) se vztahovalo k učením určeným pro všechny. Jak odhalila díla vlivných badatelů, Jako např. Marco Pasi, Antoine Faivre, Simona Cigliana, Brian J. Gibbons… esoterismus hrál v dějinách kultury a myšlení západního světa mimořádně důležitou roli. Západní esoterické myšlení se stalo skutečnou badatelskou oblastí na akademické půdě, […]

Korunovační jízda Karla IV. před 660 lety

Než Karel IV. z tábora na vrchu Monte Mario vstoupil 5. dubna roku 1355 do Říma, cestoval šest měsíců, aby byl na Boží hod velikonoční v bazilice svatého Petra pomazán a korunován císařem Svaté říše římské společně se svou třetí manželkou Annou Svídnickou, budoucí matkou Václava IV. Korunovační bohoslužbu vykonal ostijský biskup, kardinál Pierre de Colombiers a poté se průvod vydal na triumfální pochod městem. Od této události letos uplyne 660 let. […]

„Spravedlivý je ten člověk, který se řídí zásadou odpovědnosti a volí tak dobro, a to i za cenu vlastního života.“

POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI VČERA A DNES, SPRAVEDLIVÍ VŽDY POTŘEBNÍ při konání 3. EVROPSKÉHO DNE SPRAVEDLIVÝCH Tímto jste jménem neziskové organizace Gariwo – Zahrada Spravedlivých zváni na mezinárodní konferenci „Včera a dnes, Spravedliví vždy potřební“, která se bude konat dne   11. března od 16,00 hod. do 19,00 v Velkém sálu v Goethe Institutu (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1)   a na následující koncert Komitas/Sahakiants, Liturgie pro smyčce, […]

To naše evropské jaro

V dopise, který byl původně adresován italským čtenářům prezidentských projevů Václava Havla,  jsem se snažila spojit své studentské vzpomínky na léta, která následovala po sametové revoluci, s myšlenkami dnes již dospělého člověka, tedy čtvrt století poté, kdy 17. listopadu počalo naše jaro. Po řadě různých prezentací, které se konaly v překrásných italských městech (především v Palermu, pak v Neapoli, v Casertě a za nedlouho v Římě a v Tivoli, v […]

Andrea Luise. Básně

Autor, který prožil dětství u zálivu Golfo di Palinuro, později strávil čtyřicet let života v Římě. Vystudoval filozofickou fakultu univerzity La Sapienza v Římě, poté pracoval pro civilní letectví a cestoval po celém světě. Od května 2000 pracuje v Praze pro Evropskou organizaci pro bezpečnost letecké navigace. Básně Andrey Luise vyšly v různých antologiích a časopisech v Itálii i v zahraničí. Pražská pobočka Společnosti Dante Alighieri vydala jeho básnickou prvotinu […]